Showing the single result

2499 kr

Tracklist 1. Voche seria 2. O viv’albore 3. Dillu 4. Muttos 5. Regina Coeli / Magnificat 6. Gotzos de su remediu 7. Lellere 8. Ballu brincu 9. Gotzos de s’interru 10. Ave marie ‘e su rosariu 11. Gotzos de su nefressariu 12. Voch’e torrare voes 13. Ballu a passu turturinu 14. Kyrie 15. Sanctus 16. [...]